Nasjonale konferanser


6. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi (DBT)

20. og 21. april 2020 på Clarion Hotel The Hub, Oslo

Webflyer_DBT_konferanse

Professor Martin Bohus, Mannheim foreleser dag 1 over temaet:  DBT-PTSD – et behandlingsprogram for Kompleks PTSD.

DBT-PTSD er en tilpasning av DBT som retter seg mot de alvorlige psykiske skadevirkningene som ofte ses etter psykiske og/eller fysiske overgrep i barndommen. Behandlingen bygger på DBT-prinsipper og bruker i tillegg traumespesifikke eksponeringsteknikker og intervensjoner hentet fra kognitiv atferdsterapi kombinert med bruk av ferdighetstrening. Behandlingen har som mål å redusere de sterke symptomene, styrke pasientens evne til å akseptere og oppleve medfølelse med både seg selv og andre, og få et liv som er verdt å leve. Behandlingen er utviklet av professor Martin Bohus i Mannheim og har blitt validert i flere effektstudier for både inneliggende og polikliniske pasienter.

Dag 1 (20. april) er åpen for alle som ønsker å delta – klinikere, studenter, brukere og andre.
Dag 2 (21. april) er forbeholdt helsepersonell/klinikere, og denne dagen alternerer vi mellom plenumsforedrag og paralleller med praksisnære innlegg og workshops fra DBT-miljøet i Norge.

Konferansen er søkt godkjent hos Den norske legeforening, Norsk psykologforening, Norsk sykepleierforbund og Norsk fysioterapeutforbund.

Les mer og meld deg på her!

Vi arrangerer i tillegg et 3-dagers oppfølgingsseminar: «DBT for Complex PTSD» med Martin Bohus 30. november – 2. desember 2020 i Oslo.

Påmelding og mer info vil bli lagt ut her !5. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Ble avholdt på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo den 16. og 17. april 2018

5.nasjonale.barcode.colourbox

Presentasjoner

Dag 1, 16. april 2018

  • Professor Alec Miller: «Applying DBT in Schools: Primary, Secondary, and Tertiary Prevention Interventions»
  • Professor Alec Miller: «Treatment targets for parents of older adolescents/young adults; Effectively managing family dialectical dilemmas»

Dag 2, 17. april 2018

  • Forsker og psykologspesialist Fredrik Walby, leder av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved NSSF: «Gjennomførte selvmord ved personlighetsforstyrrelser under behandling»
  • Prof. dr. med. Lars Mehlum: «Vi vet at DBT virker, men hva er endringsmekanismene ved virksom behandling?»
  • DBT-lærer, ph.d. og pedagogspesialist Anita J. Tørmoen og psykologspesialist og DBT-lærer under utdanning Gjertrud Kvalstad: «Veiledning i DBT: Kvalitetssikring og cheerleading i dialektisk ånd. Erfaringer fra 10 år med DBT-veiledning». Oppsummering og kåring av årets DBT-team.

Program

Abstract


Konferansekomite:

Anita Johanna Tørmoen, PhD, DBT-lærer og førsteamanuensis ved NSSF

Kirsti Hermansen, psykologspesialist og leder av DBT-teamet i BUPA Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF

Tone Enge Bertelsen, psykologspesialist og leder av DBT-teamet ved Søndre Oslo DPS, Oslo universitetssykehus

Ruth-Kari Ramleth, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, overlege ved ungdomspsykiatrisk akuttavdeling, Oslo universitetssykehus og stipendiat ved NSSF

Jenny M. P. Berntsen, erfaringsformidler og skoleelev

Ina Bekkevold-Jernberg, MA i psykososialt arbeid, utdanningskoordinator for DBT

Spørsmål? Kontakt oss på nssf-konferanse@medisin.uio.no


Tidligere arrangementer, bl.a.:

4. nasjonale konferanse om DBT:

Oslo, Downtown, Bjørvika Norway

Faglig program

Professor Alan Fruzzetti gav en innføring i tilpasninger av DBT for familier som har et medlem med ustabil personlighetsforstyrrelse samt en innføring i hvordan bruke DBT i parterapi. Fruzzettis arbeid har særlig fokusert på forholdet mellom alvorlig psykopatologi og mellommenneskelige prosesser, herunder par- og familieinteraksjoner, partnervold, terapeut-klientrelasjonen og hvordan disse påvirkes av emosjonell dysregulering.

På konferansens andre dag foreleste amanuensis Francheska Perepletchikova  om sitt nybrottsarbeid med DBT tilpasset for barn (Y-DBT).

Siste del av konferansen besto av klinisk relevante parallellsesjoner fra DBT- miljøene i Norge:

Parallellsesjonene startet onsdag 14. september, kl. 12.30.

1. Ferdighetsgruppen i DBT – den avgjørende brikken? Erfaringer fra klinikk. Innledere: Psykologspesialist Tone Enge Bertelsen fra Oslo universitetssykehus (OUS) og DBT-terapeut Tone Lill Trovatn fra Sørlandet sykehus.

2. DBT i samarbeid med barnevern Erfaringer med behandlingstrengende ungdom med bo- og omsorgsbehov. Innledere: Psykologspesialist Henriette Hustadnes og psykolog Kristoffer Ødegård, begge fra Vestre Viken. I tillegg, psykologspesialist Marthe Stornes og spesialmiljøterapeut Tone-Elisabeth Hansen, begge fra St.Olavs hospital.

3. DBT til de aller dårligste? Pasienter med svært alvorlig selvdestruktiv atferd og stort funksjonsfall – utfordringer og muligheter. Avdelingsleder og psykiater Petter Bugge fra OUS, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Ruth-Kari Ramleth (NSSF/OUS) og psykologspesialist/forsker Fredrik A. Walby (NSSF), innleder til diskusjon.

Godkjenninger

  • Norsk psykologforening har godkjent konferansen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Norsk sykepleierforbund har godkjent konferansen som meritterende med totalt 14 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.
  • Den norske legeforening har godkjent konferansen med følgende:

Psykiatri: godkjennes med 16 timer for spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 16 timer for spesialistenes etterutdanning.
Allmennmedisin: godkjennes med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og
etterutdanningen.


Todagers workshop i DBT ved ruslidelser med Tony Dubose 1.-2. februar 2016                 

Denne to-dagers workshopen tok for seg de tilpasninger som gjøres når DBT anvendes på pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (UPF) og ruslidelser. Deltakerne lærte hvordan DBT til bruk overfor denne pasientgruppen skiller seg fra standard DBT i forhold til å undervise i bruk av ferdigheter, engasjere pasienten i terapien i begynnelsen av behandlingen, strategier for ikke å miste pasienter under behandlingen, og hvordan støtte terapeuten når pasienten står i fare for å droppe ut av behandlingen. Workshopen var rettet mot klinikere som allerede har kjennskap til standard DBT.

Tid: 1.-2. februar2016
Sted: Hotel Gabelshus, Oslo
Pris: Kr 4500

3. nasjonale konferanse i DBT  – Trondheim, 4. – 5. juni 2014
Fullstendig konferanseinvitasjon – Les her.
Smakebiter fra konferansen :
Følelsesregulering – nye og gamle ferdigheter (pdf)
v/ Erlend Mork, NSSF, UiO
Hva er anbefalt behandling i vår klinikk? Beskrivelse av et Standardisert Pasientforløp for pasienter med repeterende selvskading og/eller vedvarende selvmordsatferd (pdf)
v/ Gjertrud Kvalstad, BUP Lian
Kjede- og løsningsanalyse (pdf)
v/ Siri Toven, BUP Søndre Nordstrand
Erfaringer fra STER NOK, et videregående gruppetilbud for ungdommer ved BUP Lian (pdf)
v/ Gjertrud Kvalstad m.fl., BUP Lian og NSSF
Radically Open DBT for disorders of overcontrol (pdf)
v/ konferansens hoved foreleser, Thomas Lynch PhD

Advanced kurs i DBT – Oslo, 17.-18. juni 2013. Les mer…
Introduksjonskurs i DBT, Oslo, 1. november 2012. Les mer…

2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi, Molde, 31. mai-1. juni 2012
Arrangører: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo og DBT-poliklinikken R.O.B.U.S.T. i Molde . Les mer…
1. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi, Nordfjordeid, 10.-11. november 2010
Konferansen ble arrangert av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo og Nordfjord psykiatrisenter, Nordfjordeid.
Les mer…

Se Arkiv for mer informasjon.