DBT-utdanning

Dialektisk atferdterapi (DBT) er anbefalt som behandlingsmetodikk overfor pasienter med selvskading, selvmordsforsøk, og ustabil personlighetsforstyrrelse.

DBT forutsetter at terapeuter samarbeider i konsultasjonsteam som møtes ukentlig. Utdanningen tar derfor vanligvis opp hele behandlerteam til Standard DBT-utdanning. Slike team må bestå av minimum tre, og helst fire, behandlere. Etablerte DBT-team kan søke om opptak av nye kandidater på Suppleringskandidat-utdanningen. Minimum 50 % av teammedlemmene må ha profesjonsutdanning som lege eller psykolog. Dette gjelder både nye team og team som søker inn suppleringskandidat(er).

NSSF tar opp et nytt kull kandidater i DBT årlig, med noen få unntak. 

Kull 12 er i gang med utdanningen, nye datoer og søknadsskjema for neste kull (2021) blir publisert snarlig.

 

Full oversikt over opptakskrav til både kandidatene og teamsammensetning, finner du her

 

Ønsker du mer informasjon, eller er det noe du lurer på? send oss gjerne en mail på nssf-dbt@medisin.uio.no 

 


brosjyre dbtLast ned brosjyre for DBT-utdanningen


 

 

 

 

Nylige kommentarer om DBT