Nyheter

Utdanning til DBT-terapeut – teambasert utdanningsløp.
Påmelding for NSSFs neste kull for DBT-utdanning er 1 november!

Undervisdbt.jente2ningsuke 1 (Del 1): Uke 3, 13. – 17. januar 2020

Undervisningsuke 2 (Del 2): Uke 44, 26. – 30. oktober 2020

Sted: Oslo, nærmere beskjed kommer
Undervisningsspråk: Norsk
DBT-lærere: Førsteamanuensis Anita Tørmoen (NSSF) og psykologspesialist Gjertrud Kvalstad (NSSF). Lærersammensetningen kan bli justert.
Søknadsfrist: 1. november 2019

Utdanningsavgift: 30 000 kr per teamkandidat (veiledning er inkludert), 20 000 kr per suppleringskandidat (veiledning er ikke inkludert)

Påmeldingskjema: https://nettskjema.no/a/kull12 


Send en mail til nssf-dbt@medisin.uio.no om du har spørsmål eller ønsker informasjon.


6. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi (DBT)

20. og 21. april 2020 på Clarion Hotel The Hub, Oslo

Webflyer_DBT_konferanse

Professor Martin Bohus, Mannheim foreleser dag 1 over temaet:  DBT-PTSD – et behandlingsprogram for Kompleks PTSD

DBT-PTSD er en tilpasning av DBT som retter seg mot de alvorlige psykiske skadevirkningene som ofte ses etter psykiske og/eller fysiske overgrep i barndommen.
Slike overgrep kan føre til hva vi i dag kaller Kompleks PTSD, med eller uten ustabil personlighetsforstyrrelse,
tilstander som har hittil vist seg meget utfordrende å behandle effektivt.DBT-PTSD bygger på DBT-prinsipper og bruker i tillegg traumespesifikke eksponeringsteknikker og intervensjoner hentet fra kognitiv atferdsterapi kombinert med bruk av ferdighetstrening. Behandlingen har som mål å redusere de sterke symptomene, styrke pasientens evne til å akseptere og oppleve medfølelse med både seg selv og andre, og få et liv som er verdt å leve. Behandlingen er utviklet av professor Martin Bohus i Mannheim og har blitt validert i flere effektstudier for både inneliggende og polikliniske pasienter.På dag 2 planlegges paralleller med innlegg fra DBT team og plenumsforedrag.

Bildchen

Martin Bohus


Å motivere for endring: Fordypningskurs i DBT-ferdigheter 

Kurset ble avholdt i mai 2019 i Oslo

På programmet:

  • Ferdighetsbruk som alternative løsninger
  • Å engasjere pasienten i løsninger – også når det «brenner»
  • Motivasjon og forpliktelse til endringsarbeid
  • Løsningsanalyser
  • Demonstrasjoner og øvelser

Forelesere:

beggeJennifer Sayrs, Ph.D, er en erfaren DBT-lærer ved Behavioral Tech (USA) og har vært forskningsterapeut og adherencekoder i flere kliniske DBT-studier. I tillegg er Sayrs leder av en klinikk for pasienter med overkontroll, depresjon og angst. Sayrs er hovedlærer under kurset og holder det på engelsk.

 

 

Anita J. Tørmoen, Ph.D, har doktorgrad i behandling av selvskading. Hun er førsteamanuensis, DBT-lærer og leder
DBT-utdanningsprogrammet i Norge. Hun arbeider klinisk med DBT ved Oslo universitetssykehus.

 

 

 

 


 

Når tallene taler – er DBT for ungdommer kostnadseffektivt?

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

I denne studien har Haga, Aas, Grøholt, Tørmoen og Mehlum undersøkt om DBT for ungdommer med repetert villet egenskade (DBT-A) var kostnadseffektiv sammenlignet med ‘enhanced usual care’ (EUC). Til sammen 77 ungdommer (alder 12-18) år deltok i denne randomisert kontrollerte studien og mottok DBT-A eller EUC i en intervensjonsperiode på 19 uker.

Resultatene viste at DBT-A var mer effektiv i å redusere antall episoder med villet egenskade enn EUC. DBT-A hadde høyere behandlingskostnader i intervensjonsperioden på 19 uker, men reduserte behovet for bruk av behandlingsressurser i oppfølgingsperioden på 52 uker. Dette førte til at det ikke var gruppeforskjeller i totale behandlingskostnader for hele observasjonsperioden fra behandlingsoppstart til oppfølgingstidspunkt (til sammen 71 uker). Analysen viste at DBT-A innebar en lavere kostnad for reduksjon av 1 episode villet egenskade og at DBT-A dermed var kostnadseffektiv sammenlignet med EUC under gitte betingelser. Les hele artikkelen her

 


Nyeparloer DBT-ferdighetskort

DBT-ferdighetskortene er oppdatert ift. de norske oversettelsene av Linehans fakta- og arbeidsark for voksne og Rathus/Millers arbeidsark for ungdom. De kan bestilles her.

 

 


Opptak dbt.jente2til DBT-utdanningen – kull 11

Undervisningsuke 1 (Del 1): Uke 3, 14. – 18. januar 2019
Undervisningsuke 2 (Del 2): Uke 43, 21. – 25. oktober 2019
Sted: Oslo

Søknadsfristen var 1. november 2018.

Les mer om DBT-utdanningen

 


dbt.jente2Opptak til DBT-utdanningen – kull 10

Undervisningsuke 1 (Del 1): Uke 3, 15. – 19. januar 2018
Undervisningsuke 2 (Del 2): Uke 43, 22. – 26. oktober 2018
Sted: Oslo

Søknadsfristen var 1. november 2017.

 

 


 

bilde_dbtENDELIG:  DBT ferdighetstrening – Faktaark og arbeidsark av Marsha M. Linehan, oversatt til norsk og basert på Linehan sin DBT Skills Training Handouts and Worksheets, er nå tilgjengelig for salg digitalt og fysisk.

Les mer og bestill her

 

 

 

 

 


Nytt materiell i DBT for ungdom!

NSSF har gjennom 10 år vært sentrale bidragsytere i utviklingen av DBT som behandlingsmetode i Norge. Da det i fjor kom en ny samling faktaark og øvelser til bruk overfor ungdom ønsket vi å få en norsk versjon på plass så snart som mulig.Et godt samarbeid med DBT-teamet ved Sykehuset i Vestfold muliggjorde dette, og nå foreligger den elektronisk tilgjengelig her på våre nettsider.

Vårt håp er at stadig flere ungdommer som er i behov av psykoterapi får mulighet til å gå i et DBT-program, men også at ungdommer med følelsesreguleringsvansker og som ikke mottar hjelp i spesialisthelsetjenesten kan få mulighet til å lære seg ferdighetene som har hjulpet så mange.

Fadbtforungdomktaarksamlingen til DBT for ungdom, oversatt til norsk og basert på Rathus og Miller sin manual, er tilgjengelig for salg digitalt og fysisk.

Les mer og bestill her

 

 

 

 


Kull nr. 9 i DBT terapeututdanning 16 .-20. januar 2017 og 23.-27. oktober 2017

NSSF har tatt opp sitt 9. kull av utdanningskandidater i DBT. Lærere var  Lars Mehlum, Anita Tørmoen og Erlend Mork. Undervisningen foregikk på norsk og fant sted i Oslo.

 


 

Tidsskriftet-Suicidologi-tema-DBT_medium
Suicidologi

Temanummer om DBT
I tidsskriftet Suicidologi nr. 3/2014 er det samlet et knippe artikler som presenterer norsk forskning og erfaringsbasert kunnskap om DBT i en norsk kontekst.

 

 

 

 


Lars Mehlum
Lars Mehlum

DBT er en effektiv behandlingsmetode for selvskadende og suicidale tenåringer
Det viser en fersk studie, ledet av prof. Lars Mehlum fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

 

 

 


Anita J. Tørmoen
Anita J. Tørmoen

Forskning gjøres tilgjengelig
Pilotstudien fra Anita J. Tørmoen og kolleger som omhandler DBT for ungdom, tilpasset og prøvd ut under norske forhold skaper interesse. Artikkelen Feasibility of Dialectical Behavior Therapy with Suicidal and Self-Harming Adolescents with Multi-Problems: Training, Adherence, and Retention er blant de mest nedlastede artikler fra Routledge Behavioral Sciences tidsskrifter i 2014. Den er derfor tatt med i en most read-free Access-samling av artikler, tilgjengelig for alle i en begrenset periode, noe  vi håper øker leserskaren ytterligere.

 

 

 

 


DBT-utdanningsprogrammet drives av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved Universitetet i Oslo

NSSF_Logo_Original_Liggende