Nyheter

Fordypningsseminar i DBT for kompleks PTSD med Martin Bohus

professor dr med
Martin Bohus

30. november – 2. desember 2020 arrangerer NSSF 3-dagers seminar om DBT for kompleks PTSD i Oslo, med professor dr med Martin Bohus fra Heidelberg Universitetet i Tyskland. På 6. nasjonale konferanse om DBT, 20.-21. april vil Bohus gi en introduksjon av DBT-PTSD, og på dette 3-dagers seminaret går man mer i dybden av behandlingsmetoden. Deltakelse på seminaret er likevel uavhengig av konferansedeltakelse. 

Seminaret passer for klinikere innen psykisk helse, som er interessert i å behandle personer med kompleks PTSD ved bruk av evidensbaserte prinsipper og metoder. Grunnleggende kunnskap om Dialektisk atferdsterapi (DBT) er krav for påmelding.

DBT-PTSD bygger på DBT-prinsipper og bruker i tillegg traumespesifikke eksponeringsteknikker og intervensjoner hentet fra kognitiv atferdsterapi kombinert med bruk av ferdighetstrening. Behandlingen har som mål å redusere de sterke symptomene, styrke pasientens evne til å akseptere og oppleve medfølelse med både seg selv og andre og få et liv som er verdt å leve. Seminaret tar for seg behandlingens forutsetninger, mål, oppbygging og struktur, samt de grunnleggende prinsippene og retningslinjene. Det dekker behandlingsmoduler i følelsesregulering, mindfulness gruppeterapi, trening i å skille mellom den nåværende og traumatiske situasjonen, kognitive intervensjoner og ferdighetsassistert eksponering.

Les mer og meld deg på her

 

Påmeldingen er åpnet!

 

Professor Martin Bohus, Mannheim foreleser dag 1 over temaet:  DBT-PTSD – et behandlingsprogram for Kompleks PTSD.

DBT-PTSD er en tilpasning av DBT som retter seg mot de alvorlige psykiske skadevirkningene som ofte ses etter psykiske og/eller fysiske overgrep i barndommen. Behandlingen bygger på DBT-prinsipper og bruker i tillegg traumespesifikke eksponeringsteknikker og intervensjoner hentet fra kognitiv atferdsterapi kombinert med bruk av ferdighetstrening. Behandlingen har som mål å redusere de sterke symptomene, styrke pasientens evne til å akseptere og oppleve medfølelse med både seg selv og andre, og få et liv som er verdt å leve. Behandlingen er utviklet av professor Martin Bohus i Mannheim og har blitt validert i flere effektstudier for både inneliggende og polikliniske pasienter.

 
Dag 1 (20. april) er åpen for alle som ønsker å delta – klinikere, studenter, brukere og andre. Dag 2 (21. april) er forbeholdt helsepersonell/klinikere, og denne dagen alternerer vi mellom plenumsforedrag og paralleller med praksisnære innlegg og workshops fra DBT-miljøet i Norge
 
Konferansen er søkt godkjent hos Den norske legeforening, Norsk psykologforening, Norsk sykepleierforbund og Norsk fysioterapeutforbund.
 

Les mer og meld deg på her!


 

Utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT) – teambasert utdanningsløp.
Kurset for nye team er fulltegnet

Undervisdbt.jente2ningsuke 1 (Del 1): Uke 3, 13. – 17. januar 2020

Undervisningsuke 2 (Del 2): Uke 44, 26. – 30. oktober 2020

Sted: Oslo, nærmere beskjed kommer
Undervisningsspråk: Norsk
DBT-lærere: Førsteamanuensis Anita Tørmoen (NSSF) og psykologspesialist Gjertrud Kvalstad (NSSF). Lærersammensetningen kan bli justert.
Søknadsfrist: 1. november 2019

Utdanningsavgift: 30 000 kr per teamkandidat (veiledning er inkludert), 20 000 kr per suppleringskandidat (veiledning er ikke inkludert)

Påmeldingskjema: https://nettskjema.no/a/kull12 


Send en mail til nssf-dbt@medisin.uio.no om du har spørsmål eller ønsker informasjon.


 

Å motivere for endring: Fordypningskurs i DBT-ferdigheter 

Kurset ble avholdt i mai 2019 i Oslo

På programmet:

  • Ferdighetsbruk som alternative løsninger
  • Å engasjere pasienten i løsninger – også når det «brenner»
  • Motivasjon og forpliktelse til endringsarbeid
  • Løsningsanalyser
  • Demonstrasjoner og øvelser

Forelesere:

beggeJennifer Sayrs, Ph.D, er en erfaren DBT-lærer ved Behavioral Tech (USA) og har vært forskningsterapeut og adherencekoder i flere kliniske DBT-studier. I tillegg er Sayrs leder av en klinikk for pasienter med overkontroll, depresjon og angst. Sayrs er hovedlærer under kurset og holder det på engelsk.

Anita J. Tørmoen, Ph.D, har doktorgrad i behandling av selvskading. Hun er førsteamanuensis, DBT-lærer og leder
DBT-utdanningsprogrammet i Norge. Hun arbeider klinisk med DBT ved Oslo universitetssykehus.


 
 
 

Når tallene taler – er DBT for ungdommer kostnadseffektivt?

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

I denne studien har Haga, Aas, Grøholt, Tørmoen og Mehlum undersøkt om DBT for ungdommer med repetert villet egenskade (DBT-A) var kostnadseffektiv sammenlignet med ‘enhanced usual care’ (EUC). Til sammen 77 ungdommer (alder 12-18) år deltok i denne randomisert kontrollerte studien og mottok DBT-A eller EUC i en intervensjonsperiode på 19 uker.

Resultatene viste at DBT-A var mer effektiv i å redusere antall episoder med villet egenskade enn EUC. DBT-A hadde høyere behandlingskostnader i intervensjonsperioden på 19 uker, men reduserte behovet for bruk av behandlingsressurser i oppfølgingsperioden på 52 uker. Dette førte til at det ikke var gruppeforskjeller i totale behandlingskostnader for hele observasjonsperioden fra behandlingsoppstart til oppfølgingstidspunkt (til sammen 71 uker). Analysen viste at DBT-A innebar en lavere kostnad for reduksjon av 1 episode villet egenskade og at DBT-A dermed var kostnadseffektiv sammenlignet med EUC under gitte betingelser. Les hele artikkelen her