Program


Se foreløpig program med tidspunkter (pdf)


Dag 1, mandag 16. april:

Alec MillerKonferansens program begynner mandag 16. april kl. 10.00

Professor Alec Miller (bildet t.v.) er Co-Founder og Clinical Director av Cognitive & Behavioral Consultants (CBC) i White Plains og New York City, NY i tillegg til Clinical Professor i Psychiatry and Behavioral Sciences på Montefiore Medical Center/Albert Einstein College of Medicine, Bronx, New York. Miller utviklet DBT for ungdom og er forfatter av sentral DBT-litteratur. Han er også en erfaren DBT-lærer. Professor Miller holder følgende innlegg:

  1. Plenarforedrag: «Applying DBT in Schools: Primary, Secondary, and Tertiary Prevention Interventions».  Miller kom nylig sammen med J. Mazza, E. Dexter-Mazza, J. Rathus og H. E. Murphy med en bok om tilpasning av DBT til bruk i skolesystemet «DBT Skills in Schools- Skills Training for Emotional Problem Solving for Adolescents».
  1. Klinisk workshop: «Treatment targets for parents of older adolescents/young adults; Effectively managing family dialectical dilemmas». Workshopen vil gi en bredere forståelse for nytten av familiearbeid med ungdom og unge voksne og fokusere på kliniske strategier inkludert ledelse av ferdighetsgruppene i DBT.

Konferansemiddag og fest kl. 19.00


Dag 2, tirsdag 17.april:

Plenar: 

Prof. dr. med. Lars Mehlum  ved NSSF – «Vi vet at DBT virker, men hva er endringsmekanismene ved virksom behandling?»

Forsker og psykologspesialist Fredrik Walby, leder av Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved NSSF – «Gjennomførte selvmord ved personlighetsforstyrrelser under behandling»

Paralleller:
DBT-TILPASNINGER:
– Radically Open DBT (RO-DBT) ved psykologspesialist Kirsti Hermansen, leder av DBT-team og BUPA Vestfold, BUPA Døgn ungdom, ved Sykehuset i Vestfold.
– DBT-F (bare ferdighetsgrupper) ved psykiatrisk sykepleier og DBT-terapeut Heidi Braun ved DPS Aust-Agder, Sørlandet sykehus

DBT I ULIKE SETTINGER:
– DBT i rusbehandling ved psykologspesialist og fagsjef Bjørn Svendsen ved Riisby behandlingssenter
– Implementering av DBT-ferdighetstrening i statlige barnevernsinstitusjoner ved stipendiat og psykolog Kristin Espenes ved RBUP Øst og Sør

Workshops:
– Atferdsanalyse for DBT-terapeuter ved vernepleier og master i atferdsanalyse Martin Myhre ved NSSF
– Teamlederrollen i DBT ved psykologspesialist og leder av DBT-teamet ved Søndre Oslo DPS Tone Enge Bertelsen ved Oslo universitetssykehus
– DBT Nettverk og Norsk forening for Dialektisk atferdsterapi (N-DBT) ved prof. dr. med. Lars Mehlum ved NSSF

Avsluttes tirsdag 17. april kl. 15.30.

NB: Endringer i programmet kan forekomme.

Fullstendig program kommer når alle innsendte bidrag er vurdert.