Om oss

DBT i Norge

om_oss.fw
Foto: Colourbox

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er det nasjonale kompetansesenteret på det suicidologiske fagfeltet i Norge, og er et av sentrene ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. NSSF er det ledende fagmiljøet innen forskning og opplæring i Dialektisk atferdsterapi (DBT) i Norge.

Senterets kliniske forskningsgruppe står bak en av de få randomiserte kontrollerte studier omkring DBT behandling for ungdom som skader seg selv med vilje. Utdanningsprogrammet i DBT ble startet i 2006 og utdannet de første forskningsterapeutene som skulle inkludere pasienter til våre studier. Senere har vi holdt introduksjonskurs for tallrike klinikere i Norge, Danmark, og Finland, samt at vi tar opp årlige kull på DBT-utdanningen.

Våre lærere og veiledere gir klinisk veiledning til DBT team i voksen- og barne- og ungdomspsykiatrien, samt i rus- og avhengighetsfeltet.  DBT-programmet ved NSSF har utdannet mer enn 300 DBT-terapeuter siden 2006. Utdanningsprogrammet er ett av få i verden som er direkte godkjent av The Linehan Institute som frittstående internasjonal samarbeidspartner. Våre norske lærere er utdannet direkte av opplæringsenheten ved The Linehan Institute, og godkjent for å kunne drive fullverdig opplæring i metoden, både av terapeuter og andre som skal undervise i metoden. Dette gir oss en solid rolle som eneste tilbyder av intensivopplæring og veiledning i DBT.

Ønsker du mer informasjon om DBT i Norge send mail til utdanningskoordinator Ina Bekkevold-Jernberg

 

Ansatte ved NSSF tilknyttet utdanningsprogrammet i DBT

Anita Johanna Tørmoen, førsteamanuensis, PhD
E-post: a.j.tormoen@medisin.uio.no
Leder

Ina Bekkevold-Jernberg, MA
Tlf: 977 94 824
E-post: ina.bekkevold-jernberg@medisin.uio.no
Utdanningskoordinator

 

DBT-lærere og veiledere:

Utdanningsprogrammet i DBT ved NSSF har norske DBT-lærere, disse er også veiledere:

Lars MehlumLars Mehlum, professor dr.med., leder av NSSF

er professor i psykiatri og leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han er spesialist i psykiatri og har hatt en rekke ledende stillinger og verv innen klinisk psykiatri, selvmordsforebygging og psykiatrisk forskning. Han har publisert om lag 200 vitenskapelige arbeider samt flere bøker og har mottatt flere norske og internasjonale priser for sitt arbeid. Han har vært president for the International Association for Suicide Prevention og er for tiden president-elect for the European Society for the Study of Personality Disorders. Han er godkjent DBT-terapeut og grunnla utdanningsprogrammet i DBT i Norge. Han ledet den omfattende studien av effekten av Dialektisk atferdsterapi tilpasset for ungdom, og samarbeider aktivt med Marsha Linehans gruppe ved University of Washington i Seattle, samt med en rekke forskere på DBT og Ustabil Personlighetsforstyrrelse i Europa og USA. Mehlum har lang erfaring som lærer og veileder for studenter og klinikere gjennom mange år, og har i flere år holdt DBT-seminarer i inn- og utland. Les mer om Lars

 

Anita J. TørmoenAnita Johanna Tørmoen, førsteamanuensis, PhD

Anita er førsteamanuensis og DBT-lærer ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Hun har vært DBT-terapeut siden 2007, og er godkjent DBT-lærer/veileder ved NSSF. Anita J. Tørmoen er også tilknyttet Oslo universitetssykehus som DBT-terapeut. Hun er spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning/cand.paed og har to års etterutdanning i nevropsykiatri ved R- BUP, samt fullført utdanningsprogrammet for barnefaglig sakkyndige. Hun har publisert flere artikler om ungdom, selvskading og DBT. Les mer om Anita

 

GKGjertrud Kvalstad, psykologspesialist

Gjertrud er psykologspesialist og til daglig seksjonssjef ved BUP Lian, St Olavs hospital, og mangeårig leder av deres DBT-team.  Hun har vært DBT-terapeut siden 2009. Gjertrud har vært sentral under arbeidet med den norske versjonen av manualen til M. Linehan;  «DBT ferdighetstrening – Faktaark og arbeidsark». Av andre DBT-prosjekter var hun initiativtager til å prøve ut en STERK NOK- gruppe i Trondheim, ledet en av de nasjonnale konferansene i DBT, og Gjertud har vært sentral under utvikling av et standardisert pasientforløp for pasienter med suicidalitet/selvskading og trekk fra emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Gjertrud sitter også i  prosjektgruppen for DBT-nettverket i Norge.

 

Ekstern veileder ved DBT i Norge:

Kristin Espenes, psykolog

 

Besøks- og postadresse for DBT-utdanningsprogrammet:

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
Universitetet i Oslo
Sognsvannsvn 21
Bygning 12, 2. etasje
N-0372 Oslo, Norge