5. nasjonale konferanse

om Dialektisk atferdsterapi (DBT)

Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo den 16. og 17. april 2018

5.nasjonale.barcode.colourbox


Program

Påmelding

Abstract


Målgruppe: DBT-terapeuter og andre interesserte i DBT.

Mål:

  • Inspirere til bruk og videreutvikling av DBT som behandlingsmetode
  • Styrke team og terapeuters kompetanse for intervensjoner der emosjonell dysregulering og selvskading/selvmordsatferd er en del av problemområdet
  • Bygge nettverk og dele erfaringer
  • Løfte frem nyskapende DBT-praksis og andre relevante tema

 

Vel møtt!

Konferansekomite:

Anita Johanna Tørmoen, PhD, DBT-lærer og førsteamanuensis ved NSSF

Kirsti Hermansen, psykologspesialist og leder DBT BUPA Vestfold Døgn ungdom, Sykehuset i Vestfold HF

Tone Enge Bertelsen, psykologspesialist og leder av DBT-teamet ved Søndre Oslo DPS, Oslo universitetssykehus

Jenny M. P. Berntsen, erfaringsformidler

Konferansekoordinator: Ina Bekkevold-Jernberg ved NSSF

 

Spørsmål? Kontakt oss på nssf-konferanse@medisin.uio.no

 

 


Tidligere arrangementer, bl.a.:

4. nasjonale konferanse om DBT:

Oslo, Downtown, Bjørvika Norway

Faglig program

Professor Alan Fruzzetti gav en innføring i tilpasninger av DBT for familier som har et medlem med ustabil personlighetsforstyrrelse samt en innføring i hvordan bruke DBT i parterapi. Fruzzettis arbeid har særlig fokusert på forholdet mellom alvorlig psykopatologi og mellommenneskelige prosesser, herunder par- og familieinteraksjoner, partnervold, terapeut-klientrelasjonen og hvordan disse påvirkes av emosjonell dysregulering.

På konferansens andre dag foreleste amanuensis Francheska Perepletchikova  om sitt nybrottsarbeid med DBT tilpasset for barn (Y-DBT).

Siste del av konferansen besto av klinisk relevante parallellsesjoner fra DBT- miljøene i Norge:

Parallellsesjonene startet onsdag 14. september, kl. 12.30.

1. Ferdighetsgruppen i DBT – den avgjørende brikken? Erfaringer fra klinikk. Innledere: Psykologspesialist Tone Enge Bertelsen fra Oslo universitetssykehus (OUS) og DBT-terapeut Tone Lill Trovatn fra Sørlandet sykehus.

2. DBT i samarbeid med barnevern Erfaringer med behandlingstrengende ungdom med bo- og omsorgsbehov. Innledere: Psykologspesialist Henriette Hustadnes og psykolog Kristoffer Ødegård, begge fra Vestre Viken. I tillegg, psykologspesialist Marthe Stornes og spesialmiljøterapeut Tone-Elisabeth Hansen, begge fra St.Olavs hospital.

3. DBT til de aller dårligste? Pasienter med svært alvorlig selvdestruktiv atferd og stort funksjonsfall – utfordringer og muligheter. Avdelingsleder og psykiater Petter Bugge fra OUS, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Ruth-Kari Ramleth (NSSF/OUS) og psykologspesialist/forsker Fredrik A. Walby (NSSF), innleder til diskusjon.

Godkjenninger

  • Norsk psykologforening har godkjent konferansen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Norsk sykepleierforbund har godkjent konferansen som meritterende med totalt 14 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.
  • Den norske legeforening har godkjent konferansen med følgende:

Psykiatri: godkjennes med 16 timer for spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 16 timer for spesialistenes etterutdanning.
Allmennmedisin: godkjennes med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og
etterutdanningen.

Send gjerne mail til utdanningskoordinator Ina Bekkevold om du har spørsmål.

Todagers workshop i DBT ved ruslidelser med Tony Dubose 1.-2. februar 2016                 

Denne to-dagers workshopen tar for seg de tilpasninger som gjøres når DBT anvendes på pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (UPF) og ruslidelser. Deltakerne lærer hvordan DBT til bruk overfor denne pasientgruppen skiller seg fra standard DBT i forhold til å undervise i bruk av ferdigheter, engasjere pasienten i terapien i begynnelsen av behandlingen, strategier for ikke å miste pasienter under behandlingen, og hvordan støtte terapeuten når pasienten står i fare for å droppe ut av behandlingen. Workshopen er rettet mot klinikere som allerede har kjennskap til standard DBT.

Tid: 1.-2. februar2016
Sted: Hotel Gabelshus, Oslo
Pris: Kr 4500

3. nasjonale konferanse i DBT  – Trondheim, 4. – 5. juni 2014
Fullstendig konferanseinvitasjon – Les her.
Smakebiter fra konferansen :
Følelsesregulering – nye og gamle ferdigheter (pdf)
v/ Erlend Mork, NSSF, UiO
Hva er anbefalt behandling i vår klinikk? Beskrivelse av et Standardisert Pasientforløp for pasienter med repeterende selvskading og/eller vedvarende selvmordsatferd (pdf)
v/ Gjertrud Kvalstad, BUP Lian
Kjede- og løsningsanalyse (pdf)
v/ Siri Toven, BUP Søndre Nordstrand
Erfaringer fra STER NOK, et videregående gruppetilbud for ungdommer ved BUP Lian (pdf)
v/ Gjertrud Kvalstad m.fl., BUP Lian og NSSF
Radically Open DBT for disorders of overcontrol (pdf)
v/ konferansens hoved foreleser, Thomas Lynch PhD

Advanced kurs i DBT – Oslo, 17.-18. juni 2013. Les mer…
Introduksjonskurs i DBT, Oslo, 1. november 2012. Les mer…

2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi, Molde, 31. mai-1. juni 2012
Arrangører: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo og DBT-poliklinikken R.O.B.U.S.T. i Molde . Les mer…
1. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi, Nordfjordeid, 10.-11. november 2010
Konferansen ble arrangert av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo og Nordfjord psykiatrisenter, Nordfjordeid.
Les mer…

Se Arkiv for mer informasjon.