Kurs og konferanser

5. nasjonale konferanse om DBT

Konferansen finner sted på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo den 16. og 17. april 2018.

Alec Miller

PsyD Alec Miller

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foreløpig program:

Professor, Psy.D Alec Miller,  holder en klinisk workshop. Denne vil gi en bredere forståelse for, og kliniske tips vedrørende familiearbeid med ungdom og unge voksne, samt for ledelse av ferdighetsgruppene i DBT: «Treatment targets for parents of older adolescents/young adults; Effectively managing family dialectical dilemmas».

Miller holder også plenaren «Applying DBT in Schools: Primary, Secondary, and Tertiary Prevention Interventions». Temaet på plenaren passer godt sammen med nasjonal satsning her i Norge på Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord.  Mestringsferdigheter og skoleintervensjoner som lærer elever gode mestringsferdigheter er omtalt i materiellet.  Alec Miller utviklet Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A), som miljøet ved NSSF demonstrerte effekten av  i en randomisert kontrollert studie. Forskning viser at sannsynligvis har ferdighetene i DBT sentral betydning i å hjelpe ungdom til å håndtere emosjonelt vanskelige situasjoner.  Miller kom nylig sammen med J. Mazza, E. Dexter-Mazza, J. Rathus og H. E. Murphy med en tilpasning til bruk i skolesystemet «DBT Skills in Schools- Skills Training for Emotional Problem Solving for Adolescents».  Dette er den første tilpasningen av DBT til skolesystemet, og vi er spent på å få høre mer om dette direkte fra Miller, som er en meget god foredragsholder. Miller er Chief of Clinical Psychiatry and Behavioral Sciences og Chief of Child and Adolescent Psychology/Director på Montefiore Medical Center.

Det blir også inviterte workshops, blant annet om  Radically Open-DBT med norske lærekrefter som har lært seg metoden,  og åpne paralleller der miljøene oppfordres til å sende inn relevante erfaringer og prosjekter. Spørsmål om tema for paralleller:  a.j.tormoen@medisin.uio.no
Følg med – mer informasjon kommer. Påmelding åpner snarlig.  

Programkomiteen for den 5.nasjonale DBT konferansen består av Anita Johanna Tørmoen, PhD, DBT-lærer og førsteamanuensis ved NSSF, Kirsti Hermansen, psykologspesialist og leder DBT BUPA Vestfold Døgn ungdom, Sykehuset i Vestfold HF, samt Tone Enge Bertelsen, psykologspesialist og leder av DBT-teamet ved Søndre Oslo DPS, Oslo universitetssykehus.


 

*

Tidligere arrangementer, bl.a.:

4. nasjonale konferanse om DBT:

Oslo, Downtown, Bjørvika Norway

Faglig program

Professor Alan Fruzzetti gav en innføring i tilpasninger av DBT for familier som har et medlem med ustabil personlighetsforstyrrelse samt en innføring i hvordan bruke DBT i parterapi. Fruzzettis arbeid har særlig fokusert på forholdet mellom alvorlig psykopatologi og mellommenneskelige prosesser, herunder par- og familieinteraksjoner, partnervold, terapeut-klientrelasjonen og hvordan disse påvirkes av emosjonell dysregulering.

På konferansens andre dag foreleste amanuensis Francheska Perepletchikova  om sitt nybrottsarbeid med DBT tilpasset for barn (Y-DBT).

Siste del av konferansen besto av klinisk relevante parallellsesjoner fra DBT- miljøene i Norge:

Parallellsesjonene startet onsdag 14. september, kl. 12.30.

1. Ferdighetsgruppen i DBT – den avgjørende brikken? Erfaringer fra klinikk. Innledere: Psykologspesialist Tone Enge Bertelsen fra Oslo universitetssykehus (OUS) og DBT-terapeut Tone Lill Trovatn fra Sørlandet sykehus.

2. DBT i samarbeid med barnevern Erfaringer med behandlingstrengende ungdom med bo- og omsorgsbehov. Innledere: Psykologspesialist Henriette Hustadnes og psykolog Kristoffer Ødegård, begge fra Vestre Viken. I tillegg, psykologspesialist Marthe Stornes og spesialmiljøterapeut Tone-Elisabeth Hansen, begge fra St.Olavs hospital.

3. DBT til de aller dårligste? Pasienter med svært alvorlig selvdestruktiv atferd og stort funksjonsfall – utfordringer og muligheter. Avdelingsleder og psykiater Petter Bugge fra OUS, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Ruth-Kari Ramleth (NSSF/OUS) og psykologspesialist/forsker Fredrik A. Walby (NSSF), innleder til diskusjon.

Godkjenninger

  • Norsk psykologforening har godkjent konferansen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet.
  • Norsk sykepleierforbund har godkjent konferansen som meritterende med totalt 14 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.
  • Den norske legeforening har godkjent konferansen med følgende:

Psykiatri: godkjennes med 16 timer for spesialistenes etterutdanning.
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 16 timer for spesialistenes etterutdanning.
Allmennmedisin: godkjennes med 14 valgfrie kurspoeng til videre- og
etterutdanningen.

Send gjerne mail til utdanningskoordinator Ina Bekkevold om du har spørsmål.

Todagers workshop i DBT ved ruslidelser med Tony Dubose 1.-2. februar 2016                 

Denne to-dagers workshopen tar for seg de tilpasninger som gjøres når DBT anvendes på pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (UPF) og ruslidelser. Deltakerne lærer hvordan DBT til bruk overfor denne pasientgruppen skiller seg fra standard DBT i forhold til å undervise i bruk av ferdigheter, engasjere pasienten i terapien i begynnelsen av behandlingen, strategier for ikke å miste pasienter under behandlingen, og hvordan støtte terapeuten når pasienten står i fare for å droppe ut av behandlingen. Workshopen er rettet mot klinikere som allerede har kjennskap til standard DBT.

Tid: 1.-2. februar2016
Sted: Hotel Gabelshus, Oslo
Pris: Kr 4500

3. nasjonale konferanse i DBT  – Trondheim, 4. – 5. juni 2014
Fullstendig konferanseinvitasjon – Les her.
Smakebiter fra konferansen :
Følelsesregulering – nye og gamle ferdigheter (pdf)
v/ Erlend Mork, NSSF, UiO
Hva er anbefalt behandling i vår klinikk? Beskrivelse av et Standardisert Pasientforløp for pasienter med repeterende selvskading og/eller vedvarende selvmordsatferd (pdf)
v/ Gjertrud Kvalstad, BUP Lian
Kjede- og løsningsanalyse (pdf)
v/ Siri Toven, BUP Søndre Nordstrand
Erfaringer fra STER NOK, et videregående gruppetilbud for ungdommer ved BUP Lian (pdf)
v/ Gjertrud Kvalstad m.fl., BUP Lian og NSSF
Radically Open DBT for disorders of overcontrol (pdf)
v/ konferansens hoved foreleser, Thomas Lynch PhD

Advanced kurs i DBT – Oslo, 17.-18. juni 2013. Les mer…
Introduksjonskurs i DBT, Oslo, 1. november 2012. Les mer…

2. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi, Molde, 31. mai-1. juni 2012
Arrangører: Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo og DBT-poliklinikken R.O.B.U.S.T. i Molde . Les mer…
1. nasjonale konferanse i Dialektisk atferdsterapi, Nordfjordeid, 10.-11. november 2010
Konferansen ble arrangert av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Universitetet i Oslo og Nordfjord psykiatrisenter, Nordfjordeid.
Les mer…

Se Arkiv for mer informasjon.