DBT-utdanning

Dialektisk atferdterapi (DBT) er anbefalt som behandlingsmetodikk overfor pasienter med selvskading, selvmordsforsøk, og ustabil personlighetsforstyrrelse. NSSF tar opp et nytt kull kandidater i DBT årlig, med noen få unntak.

Nylige kommentarer om DBT


brosjyre dbtLast ned brosjyre for DBT-utdanningen

 

 

 

 

 

 


Informasjon om kull nr. 11, 2019, Oslo

Undervisdbt.jente2ningsuke 1 (Del 1): Uke 3, 14. – 18. januar 2019

Undervisningsuke 2 (Del 2): Uke 43, 21. – 25. oktober 2019
Sted: Oslo, Hotell Gabelshus
Undervisningsspråk: Norsk
DBT-lærere: Førsteamanuensis Anita Tørmoen (NSSF) og psykologspesialist Gjertrud Kvalstad (NSSF). Lærersammensetningen kan bli justert.
Søknadsfrist: Var 1. november 2018

Utdanningsavgift: 30 000 kr per teamkandidat (veiledning er inkludert), 20 000 kr per suppleringskandidat (veiledning er ikke inkludert)

Send en mail til utdanningskoordinator Ina Bekkevold-Jernberg om du har spørsmål eller ønsker informasjon.

 

 

1. Vennligst les dette før du søker: 

2. Ha dette klart før du søker:

 • CV – kortversjon, ferdig utfylt, enten digitalt eller for hånd. Den skal lastes opp som vedlegg her i søknaden
 • Kontrakt signert av deg og klinikkleder/avdelingsleder, den skal scannes og lastes opp som vedlegg her i søknaden
 • VIKTIG! Snakk med teamleder og få informasjon om hvem som skal være din veileder/mentor og hvem av de andre DBT-terapeutene i teamet som har full/standard DBT-utdanning, om du søker som suppleringskandidat

3. Les teksten under nøye:

 • Ved å fylle ut og sende inn dette nettskjemaet søker du opptak til DBT-utdanningen både som en del av et team  og på vegne av deg selv som kandidat. Hver enkelt kandidat må sende inn hvert sitt skjema
 • Søknaden regnes ikke som gyldig før dokumentene CV – kortversjon og Kontrakt ligger som vedlegg, som nevnt under punkt 2 over
 • Snakk med din lokale administrasjon før du fyller ut fakturainformasjonen, det er viktig at informasjonen er tilstrekkelig og korrekt
 • Søknaden må være sendt inn senest 1. november 2018
 • Undervisningssuken vil ikke bli gjennomført dersom det er påmeldt mindre enn 15 deltakere
 • Det går ikke an å lagre skjemaet og fortsette utfyllingen senere.

 

Forbered deg på å svare på følgende spørsmål:

 • Informasjon om teamet du tilhører

Velg alternativ 1, 2 eller 3. Om du er usikker, spør teamlederen/veilederen din, eller kontakt utdanningskoordinator for DBT på ina.bekkevold@medisin.uio.no / 977 94 824

1. Jeg er en del av et nytt DBT-team (jeg skal delta på begge undervisningsukene i Oslo)
2. Jeg er en del av et suppleringsteam (vi har et team fra før av men jeg skal delta på begge undervisningsukene i Oslo)
3. Jeg er suppleringskandidat og har veileder i det eksisterende lokale DBT-teamet (jeg skal kun delta på den første undervisningsuken i Oslo, for så å levere inn hjemmeoppgaver)

 • Teamnavn (for suppleringsteam og suppleringskandidater, og evt. nye DBT-team)
 • Teamleders navn og e-postadresse (for nye DBT-team)
 • Veileders/mentors navn og e-postadresse (den som skal følge deg opp under DBT-utdanningen, er ofte også teamleder) – Kun for suppleringsteam/suppleringskandidater
 • VIKTIG! Navn på terapeutene i det DBT-teamet du skal supplere som har standard/full DBT-utdanning (både del 1 og del 2 av utdanningen)