DBT-utdanning

Brosjyre for DBT-utdanningen

 


Informasjon om kull nr. 11, 2018, Oslo

Kun for suppleringskandidater til allerede eksisterende DBT-team

Undervisningsuke 1 (Del 1): Uke 23, 4. – 8. juni 2018
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
Undervisningsspråk: Norsk
DBT-lærere: Førsteamanuensis, Anita Tørmoen (NSSF), førsteamanuensis Erlend Mork (NSSF) og psykologspesialist Gjertrud Kvalstad. Lærersammensetningen kan bli justert
Søknadsfrist: 6. april 2018
Forbehold: Undervisningssuken vil ikke bli gjennomført dersom det er påmeldt mindre enn 15 deltakere

Send en mail til utdanningskoordinator Ina Bekkevold-Jernberg om du har spørsmål eller ønsker informasjon.

1. Vennligst les dette før du søker: 

2. Ha dette klart før du søker:

 • CV – kortversjon, ferdig utfylt, enten digitalt eller for hånd. Den skal lastes opp som vedlegg her i søknaden
 • Kontrakt signert av deg og klinikkleder, den skal scannes og lastes opp som vedlegg her i søknaden
 • Snakk med teamleder og få informasjon om hvem som skal være din veileder/mentor og hvem av de andre DBT-terapeutene i teamet som har full/standard DBT-utdanning

3. Les teksten under nøye:

 • Ved å fylle ut og sende inn dette nettskjemaet søker du opptak til DBT-utdanningen både som en del av et team  og på vegne av deg selv som kandidat. Hver enkelt kandidat må sende inn hvert sitt skjema
 • Søknaden regnes ikke som gyldig før dokumentene CV – kortversjon og Kontrakt ligger som vedlegg, som nevnt under punkt 2 over
 • Snakk med din lokale administrasjon før du fyller ut fakturainformasjonen, det er viktig at informasjonen er tilstrekkelig og korrekt
 • Søknaden må være sendt inn senest 6. april 2018
 • Undervisningssuken vil ikke bli gjennomført dersom det er påmeldt mindre enn 15 deltakere
 • Det går ikke an å lagre skjemaet og fortsette utfyllingen senere.

Send inn søknad her

 


Informasjon om kull nr. 10, 2018, Oslo

Undervisningsuke 1 (Del 1):
Uke 3, 15. – 19. januar 2018
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
Undervisningsuke 2 (Del 2): Uke 43, 22. – 26. oktober 2018
Veiledning: Månedlig veiledning under utdanningen (kun teamutdanning)
Undervisningsspråk: Norsk
DBT-lærere: Førsteamanuensis, Anita Tørmoen (NSSF), førsteamanuensis Erlend Mork (NSSF), og psykologspesialist Gjertrud Kvalstad.  Lærersammensetningen kan bli justert

Søknadsfrist: var 1. november 2017. Utdanningen er fulltegnet.

Send en mail til utdanningskoordinator Ina Bekkevold-Jernberg om du har spørsmål eller ønsker informasjon.

1. Vennligst les disse to dokumentene før du søker:

2. Ha dette klart før du søker:

 • CV – kortversjon, ferdig utfylt, enten digitalt eller for hånd. Den skal lastes opp som vedlegg her i søknaden
 • Kontrakt signert av deg og klinikkleder, den skal scannes og lastes opp som vedlegg her i søknaden

3. Les teksten under nøye:

 • Ved å fylle ut og sende inn dette nettskjemaet søker du opptak til DBT-utdanningen både som en del av et team  og på vegne av deg selv som kandidat. Hver enkelt kandidat må sende inn hvert sitt skjema
 • Søknaden regnes ikke som gyldig før dokumentene CV – kortversjon og Kontrakt ligger som vedlegg til den digitale søknaden, som nevnt under punkt 2 over
 • Snakk med din lokale administrasjon før du fyller ut fakturainformasjonen, det er viktig at informasjonen er tilstrekkelig og korrekt