DBT-utdanning

BROSJYRE FOR UTDANNINGEN

 

Informasjon om kull nr. 10, 2018, Oslo

Undervisningsuke 1 (Del 1):
Uke 3, 15. – 19. januar 2018
Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo
Undervisningsuke 2 (Del 2): Uke 43, 22. – 26. oktober 2018
Veiledning: Månedlig veiledning under utdanningen (kun teamutdanning)
Undervisningsspråk: Norsk
DBT-lærere: Førsteamanuensis, Anita Tørmoen (NSSF), og førsteamanuensis Erlend Mork (NSSF)  Lærersammensetningen kan bli justert.

Søknadsfrist: var 1. november 2017. Utdanningen er fulltegnet.

Send en mail til utdanningskoordinator Ina Bekkevold-Jernberg om du har spørsmål eller ønsker informasjon.

1. Vennligst les disse to dokumentene før du søker:

2. Ha dette klart før du søker:

  • CV – kortversjon, ferdig utfylt, enten digitalt eller for hånd. Den skal lastes opp som vedlegg her i søknaden
  • Kontrakt signert av deg og klinikkleder, den skal scannes og lastes opp som vedlegg her i søknaden

3. Les teksten under nøye:

  • Ved å fylle ut og sende inn dette nettskjemaet søker du opptak til DBT-utdanningen både som en del av et team  og på vegne av deg selv som kandidat. Hver enkelt kandidat må sende inn hvert sitt skjema.
  • Søknaden regnes ikke som gyldig før dokumentene CV – kortversjon og Kontrakt ligger som vedlegg til den digitale søknaden, som nevnt under punkt 2 over.
  • Snakk med din lokale administrasjon før du fyller ut fakturainformasjonen, det er viktig at informasjonen er tilstrekkelig og korrekt.