Abstract

Vi ønsker at miljøene sender inn små og store prosjekter som dere ønsker å legge frem eller å drøfte på konferansen! Dere kan også presentere teamet deres gjennom en poster eller en stand med DBT-materiell som dere har utviklet lokalt. Vi tar imot både forslag til posterfremvisning og muntlige bidrag. Send inn et abstract på max. 350 ord innen 1. mars til nssf-konferanse@medisin.uio.no

Se eksempel på abstract

Husk at du må være registrert som deltaker på konferansen, og betale konferanseavgiften, for å kunne legge fram en muntlig presentasjon eller presentere en poster.