Abstract

Vi ønsker at miljøene sender inn små og store prosjekter som dere ønsker å legge frem eller å drøfte på konferansen! Dere kan også presentere teamet deres gjennom en poster eller en stand med DBT-materiell som dere har utviklet lokalt. Vi tar imot både forslag til posterfremvisning og muntlige bidrag frem til 1. mars 2018.

Se eksempel på abstract

Husk at du må være registrert som deltaker på konferansen, og betale konferanseavgiften, for å kunne legge fram en muntlig presentasjon eller presentere en poster.