Nyheter

Kull nr. 8 i DBT terapeututdanning del II 7.-11. november 2016

NSSF utdanner i disse dager sitt 8. kull av utdanningskandidater i DBT. Lærere denne gang er Tony Dubose, Lars Mehlum, Anita Tørmoen og Erlend Mork. Undervisningen foregår på engelsk og norsk og skjer i Oslo. Mer informasjon om DBT-utdanningen

 


Kull nr. 9 i DBT terapeututdanning 16 .-20. januar 2017 og 23.-27. oktober 2017

NSSF tar i disse dager opp sitt 9. kull av utdanningskandidater i DBT. Lærere er  Lars Mehlum, Anita Tørmoen og Erlend Mork. Undervisningen foregår på engelsk og norsk og skjer i Oslo. Les mer og søk opptak


 

 

Tidsskriftet-Suicidologi-tema-DBT_medium
Suicidologi

Temanummer om DBT
I tidsskriftet Suicidologi nr. 3/2014 er det samlet et knippe artikler som presenterer norsk forskning og erfaringsbasert kunnskap om DBT i en norsk kontekst.

 

 

 

Lars Mehlum
Lars Mehlum

DBT er en effektiv behandlingsmetode for selvskadende og suicidale tenåringer
Det viser en fersk studie, ledet av prof. Lars Mehlum fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

 

 

 

Anita J. Tørmoen
Anita J. Tørmoen

Forskning gjøres tilgjengelig
Pilotstudien fra Anita J. Tørmoen og kolleger som omhandler DBT for ungdom, tilpasset og prøvd ut under norske forhold skaper interesse. Artikkelen Feasibility of Dialectical Behavior Therapy with Suicidal and Self-Harming Adolescents with Multi-Problems: Training, Adherence, and Retention er blant de mest nedlastede artikler fra Routledge Behavioral Sciences tidsskrifter i 2014. Den er derfor tatt med i en most read-free Access-samling av artikler, tilgjengelig for alle i en begrenset periode, noe  vi håper øker leserskaren ytterligere.