Nyheter

5. nasjonale konferanse om DBT

Konferansen finner sted på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo den 16. og 17. april 2018, hold av dagene!

 

Alec Miller
PsyD Alec Miller
Radisson Blu Plaza Hotel, Foto: John Erling Blad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foreløpig program:

Professor, Psy.D Alec Miller,  holder en klinisk workshop. Denne vil gi en bredere forståelse for, og kliniske tips vedrørende familiearbeid med ungdom og unge voksne, samt for ledelse av ferdighetsgruppene i DBT: «Treatment targets for parents of older adolescents/young adults; Effectively managing family dialectical dilemmas».

Miller holder også plenaren «Applying DBT in Schools: Primary, Secondary, and Tertiary Prevention Interventions». Temaet på plenaren passer godt sammen med nasjonal satsning her i Norge på Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord.  Mestringsferdigheter og skoleintervensjoner som lærer elever gode mestringsferdigheter er omtalt i materiellet.  Alec Miller utviklet Dialektisk atferdsterapi for ungdom (DBT-A), som miljøet ved NSSF demonstrerte effekten av  i en randomisert kontrollert studie. Forskning viser at sannsynligvis har ferdighetene i DBT sentral betydning i å hjelpe ungdom til å håndtere emosjonelt vanskelige situasjoner.  Miller kom nylig sammen med J. Mazza, E. Dexter-Mazza, J. Rathus og H. E. Murphy med en tilpasning til bruk i skolesystemet «DBT Skills in Schools- Skills Training for Emotional Problem Solving for Adolescents».  Dette er den første tilpasningen av DBT til skolesystemet, og vi er spent på å få høre mer om dette direkte fra Miller, som er en meget god foredragsholder. Miller er Chief of Clinical Psychiatry and Behavioral Sciences og Chief of Child and Adolescent Psychology/Director på Montefiore Medical Center.

Det blir også inviterte workshops, blant annet om  Radically Open-DBT med norske lærekrefter som har lært seg metoden,  og åpne paralleller der miljøene oppfordres til å sende inn relevante erfaringer og prosjekter. Spørsmål om tema for paralleller:  a.j.tormoen@medisin.uio.no
Følg med – mer informasjon kommer. Påmelding åpner snarlig.  

Programkomiteen for den 5.nasjonale DBT konferansen består av Anita Johanna Tørmoen, PhD, DBT-lærer og førsteamanuensis ved NSSF, Kirsti Hermansen, psykologspesialist og leder DBT BUPA Vestfold Døgn ungdom, Sykehuset i Vestfold HF, samt Tone Enge Bertelsen, psykologspesialist og leder av DBT-teamet ved Søndre Oslo DPS, Oslo universitetssykehus.


Søk opptak til DBT-utdanningen!

Undervisdbt.jente2ningsuke 1 (Del 1): Uke 3, 15. – 19. januar 2018
Undervisningsuke 2 (Del 2): Uke 43, 22. – 26. oktober 2018
Sted: Oslo

Søknadsfrist: 1. november 2017.

 

Les mer og søk opptak

 

 

 


 

bilde_dbtENDELIG:  DBT ferdighetstrening – Faktaark og arbeidsark av Marsha M. Linehan, oversatt til norsk og basert på Linehan sin DBT Skills Training Handouts and Worksheets, er nå tilgjengelig for salg digitalt og koster kr. 1000.

Bestill digital versjon her

  • Bestill trykket versjon tilsendt i posten for kr. 300, ved å sende mail til: ina.bekkevold@medisin.uio.no. Husk å oppgi antall, fakturaadresse og postadresse.

MERK: Vi selger kun, digitale eller trykkede, versjoner til aktive DBT-team som kan bekrefte at de har kjøpt boken på originalspråket.

 


Nytt materiell i DBT for ungdom!

NSSF har gjennom 10 år vært sentrale bidragsytere i utviklingen av DBT som behandlingsmetode i Norge. Da det i fjor kom en ny samling faktaark og øvelser til bruk overfor ungdom ønsket vi å få en norsk versjon på plass så snart som mulig.Et godt samarbeid med DBT-teamet ved Sykehuset i Vestfold muliggjorde dette, og nå foreligger den elektronisk tilgjengelig her på våre nettsider.

Vårt håp er at stadig flere ungdommer som er i behov av psykoterapi får mulighet til å gå i et DBT-program, men også at ungdommer med følelsesreguleringsvansker og som ikke mottar hjelp i spesialisthelsetjenesten kan få mulighet til å lære seg ferdighetene som har hjulpet så mange.

Fadbtforungdomktaarksamlingen til DBT for ungdom, oversatt til norsk og basert på Rathus og Miller sin manual, er kun tilgjengelig for salg digitalt og koster kr. 600.

Bestill digital versjon her

 

  • Bestill trykket versjon tilsendt i posten for kr. 200, ved å sende mail til: ina.bekkevold@medisin.uio.no. Husk å oppgi antall, fakturaadresse og postadresse.

MERK: Vi selger kun, digitale eller trykkede, versjoner til aktive DBT-team som kan bekrefte at de har kjøpt boken på originalspråket.

 

 


Kull nr. 9 i DBT terapeututdanning 16 .-20. januar 2017 og 23.-27. oktober 2017

NSSF har tatt opp sitt 9. kull av utdanningskandidater i DBT. Lærere er  Lars Mehlum, Anita Tørmoen og Erlend Mork. Undervisningen foregår på norsk og foregår i Oslo.

 


 

 

Tidsskriftet-Suicidologi-tema-DBT_medium
Suicidologi

Temanummer om DBT
I tidsskriftet Suicidologi nr. 3/2014 er det samlet et knippe artikler som presenterer norsk forskning og erfaringsbasert kunnskap om DBT i en norsk kontekst.

 

 

 

Lars Mehlum
Lars Mehlum

DBT er en effektiv behandlingsmetode for selvskadende og suicidale tenåringer
Det viser en fersk studie, ledet av prof. Lars Mehlum fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

 

 

 

Anita J. Tørmoen
Anita J. Tørmoen

Forskning gjøres tilgjengelig
Pilotstudien fra Anita J. Tørmoen og kolleger som omhandler DBT for ungdom, tilpasset og prøvd ut under norske forhold skaper interesse. Artikkelen Feasibility of Dialectical Behavior Therapy with Suicidal and Self-Harming Adolescents with Multi-Problems: Training, Adherence, and Retention er blant de mest nedlastede artikler fra Routledge Behavioral Sciences tidsskrifter i 2014. Den er derfor tatt med i en most read-free Access-samling av artikler, tilgjengelig for alle i en begrenset periode, noe  vi håper øker leserskaren ytterligere.

 

 

 

 


DBT-utdanningsprogrammet drives av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved Universitetet i Oslo

nssf-logo-8-cm