Nyheter

Velkommen til 5. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi (DBT)

16. og 17. april 2018

Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo

Professor Alec Miller har utviklet DBT for ungdom og vil forelese og holde workshop på konferansen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer og meld deg på!


Opptak til DBT-utdanningen

Undervisdbt.jente2ningsuke 1 (Del 1): Uke 3, 15. – 19. januar 2018
Undervisningsuke 2 (Del 2): Uke 43, 22. – 26. oktober 2018
Sted: Oslo

Søknadsfristen var 1. november 2017.

 

Les mer

 

 

 


 

bilde_dbtENDELIG:  DBT ferdighetstrening – Faktaark og arbeidsark av Marsha M. Linehan, oversatt til norsk og basert på Linehan sin DBT Skills Training Handouts and Worksheets, er nå tilgjengelig for salg digitalt og koster kr. 1000.

Bestill digital versjon her

  • Bestill trykket versjon tilsendt i posten for kr. 300, ved å sende mail til: ina.bekkevold@medisin.uio.no. Husk å oppgi antall, fakturaadresse og postadresse.

MERK: Vi selger kun, digitale eller trykkede, versjoner til aktive DBT-team som kan bekrefte at de har kjøpt boken på originalspråket.

 


Nytt materiell i DBT for ungdom!

NSSF har gjennom 10 år vært sentrale bidragsytere i utviklingen av DBT som behandlingsmetode i Norge. Da det i fjor kom en ny samling faktaark og øvelser til bruk overfor ungdom ønsket vi å få en norsk versjon på plass så snart som mulig.Et godt samarbeid med DBT-teamet ved Sykehuset i Vestfold muliggjorde dette, og nå foreligger den elektronisk tilgjengelig her på våre nettsider.

Vårt håp er at stadig flere ungdommer som er i behov av psykoterapi får mulighet til å gå i et DBT-program, men også at ungdommer med følelsesreguleringsvansker og som ikke mottar hjelp i spesialisthelsetjenesten kan få mulighet til å lære seg ferdighetene som har hjulpet så mange.

Fadbtforungdomktaarksamlingen til DBT for ungdom, oversatt til norsk og basert på Rathus og Miller sin manual, er kun tilgjengelig for salg digitalt og koster kr. 600.

Bestill digital versjon her

 

  • Bestill trykket versjon tilsendt i posten for kr. 200, ved å sende mail til: ina.bekkevold@medisin.uio.no. Husk å oppgi antall, fakturaadresse og postadresse.

MERK: Vi selger kun, digitale eller trykkede, versjoner til aktive DBT-team som kan bekrefte at de har kjøpt boken på originalspråket.

 

 


Kull nr. 9 i DBT terapeututdanning 16 .-20. januar 2017 og 23.-27. oktober 2017

NSSF har tatt opp sitt 9. kull av utdanningskandidater i DBT. Lærere er  Lars Mehlum, Anita Tørmoen og Erlend Mork. Undervisningen foregår på norsk og foregår i Oslo.

 


 

 

Tidsskriftet-Suicidologi-tema-DBT_medium
Suicidologi

Temanummer om DBT
I tidsskriftet Suicidologi nr. 3/2014 er det samlet et knippe artikler som presenterer norsk forskning og erfaringsbasert kunnskap om DBT i en norsk kontekst.

 

 

 

Lars Mehlum
Lars Mehlum

DBT er en effektiv behandlingsmetode for selvskadende og suicidale tenåringer
Det viser en fersk studie, ledet av prof. Lars Mehlum fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

 

 

 

Anita J. Tørmoen
Anita J. Tørmoen

Forskning gjøres tilgjengelig
Pilotstudien fra Anita J. Tørmoen og kolleger som omhandler DBT for ungdom, tilpasset og prøvd ut under norske forhold skaper interesse. Artikkelen Feasibility of Dialectical Behavior Therapy with Suicidal and Self-Harming Adolescents with Multi-Problems: Training, Adherence, and Retention er blant de mest nedlastede artikler fra Routledge Behavioral Sciences tidsskrifter i 2014. Den er derfor tatt med i en most read-free Access-samling av artikler, tilgjengelig for alle i en begrenset periode, noe  vi håper øker leserskaren ytterligere.

 

 

 

 


DBT-utdanningsprogrammet drives av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved Universitetet i Oslo

nssf-logo-8-cm